ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA gospodarzem spotkania Grupy Roboczej CIGRE A2.43

W dniach 21-22 kwietnia 2015 r. odbyło się, zorganizowane przez ZPBE Energopomiar-Elektryka, X-te spotkanie Grupy Roboczej CIGRE A2.43 "Niezawodność transformatorowych izolatorów przepustowych", działającej w ramach Komitetu Studiów A2 Transformatory. Udział w obradach wzięli członkowie CIGRE, związani z produkcją, eksploatacją i diagnostyką izolatorów przepustowych m.in. z ABB, HydroQuebec, Koncar Institute, Moser-Glaser AG, Omicron, Uniwersytet Techniczny w Schweinfurcie oraz ze strony polskiej Energopomiar-Elektryka.

Podczas spotkania prace koncentrowały się na redakcji broszury technicznej, której wydanie przewidziane jest w 2016 roku, po zakończeniu działania Grupy. Szczególną uwagę poświęcono rozdziałom dotyczącym przyczyn i mechanizmów uszkodzeń izolatorów, statystyk awarii oraz nowych konstrukcji i metod diagnostycznych.

Analizowano także dane dostarczone przez 59 użytkowników izolatorów z całego świata (przedsiębiorstwa dystrybucyjne, producenci transformatorów i izolatorów), w postaci wypełnionych arkuszy danych, wg wzorów podanych przez Grupę A2.43. W przerwie obrad, w celu zapoznania z tradycją przemysłową Śląska, członkowie Grupy zwiedzili zabytkową kopalnię węgla kamiennego "Guido" w Zabrzu. Po zakończeniu dyskusji dotyczącej broszury technicznej, zaaprobowano jej drugą wersję roboczą oraz wyznaczono zagadnienia do uzupełnienia przez członków Grupy.

W kolejnej wersji broszury przewidziane są również rozdziały dotyczące:

 • zastosowania analizy chromatograficznej do oceny stanu technicznego izolatorów typu OIP (papier impregnowany olejem),
 • diagnostyki on-line (metody i aparatura),
 • transportu i magazynowania izolatorów,

które zostaną dodane przed następnym spotkaniem roboczym, planowanym na wrzesień 2015.

Ponadto, w trakcie obrad zostały przedstawione prezentacje:

 • budowa i właściwości izolatorów typu RIP (papier impregnowany żywicą),
 • analiza statystyczna wyników DGA w celu określenia wartości granicznych stężeń gazów,
 • przykłady uszkodzeń części olejowej izolatorów,

przygotowane przez członków Grupy Roboczej z Energopomiaru-Elektryka, Koncar Institut i Moser-Glaser AG.

 

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”