Seminarium organizowane przez SEP Odział w Bielsku-Białej

W dniach 2 i 3 czerwca 2011 roku w miejscowości Brenna uczestniczyliśmy w seminarium organizowanym przez Bielsko-Bialski Oddział SEP
na temat:

„Ochrona przepięciowa systemów pomiarowo-rozliczeniowych w świetle nowych dyrektyw UE i obowiązujących aktów prawnych oraz analiza jakości energii elektrycznej, nowoczesne liczniki i układy pomiarowe”.

Seminarium było organizowane dla przedstawicieli firm energetycznych: EnergiaPro, Enion, PSE i Vattenfal.

Nasza firma prezentowała wystąpienia na temat: „Nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie analizy jakości energii, parametrów sieci oraz pomiarów” i „Wykorzystanie przyrządów do realizacji różnych rodzajów pomiarów metrologicznych”.

Poza wystąpieniami prezentowaliśmy przyrządy pomiarowe produkowane przez naszą firmę:

 • tester liczników typ TL-1
 • licznik kontrolny typ LK-10
 • analizator obwodów trójfazowych typ ANOT-11
 • tester przekładników prądowych typ TP-100
 • konwerter RS232 / RS485 / USB z optoizolacją typ RS / USB

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”