Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

W dniu 03 czerwca  2013 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE "ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA".

Więcej...

Narada techniczna – „Aktualne problemy eksploatacji transformatorów i przekładników”

W dniu 15.03. br. odbyła się, w Ośrodku Szkoleniowym „Energetyk” w Pyskowicach-Dzierżnie, narada techniczna poświęcona aktualnym problemom eksploatacji transformatorów i przekładników.

Więcej...

Wdrażanie systemów zarządzania

Nasz Zespół ds. Zapewnienia Jakości  zakończył z wynikiem pozytywnym prace związane z wdrożeniem systemu zarządzania procesami pomiarowymi na zgodność z wytycznymi normy PN-EN ISO 10012:2004 dla Klienta zewnętrznego.

Więcej...

Kazachstańsko-Polskie Forum Biznesu

W dniu 20 listopada 2012 roku w Warszawie odbyło się Kazachstańsko-Polskie Forum Biznesu. W forum tym uczestniczyli przedstawiciele naszej firmy, którzy spotkali się z przedstawicielami kazachstańskich firm reprezentujących przemysł energetyczny.

Więcej...

Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury

Informujemy, iż w dniu 25 września 2012 nasza firma dołączyła do grona sygnatariuszy Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury.

Więcej...

Seminarium: „Zarządzanie eksploatacją transformatorów w sieciach elektroenergetycznych KGHM Polska Miedź S.A.” 22 czerwca 2012 r.

W dniu 22.czerwca b.r. odbyło się w siedzibie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Seminarium dotyczące problemów „Zarządzania Eksploatacją Transformatorów” pracujących w stacjach i sieciach elektroenergetycznych Kombinatu.

Więcej...

Spotkania Grupy Roboczej CIGRE A2.43

W dniach 15-16 maja 2012 w Dubrowniku (Chorwacja) odbyło się czwarte spotkanie Grupy Roboczej CIGRE A2.43 „Transformer Bushings Reliability” (Niezawodność transformatorowych izolatorów przepustowych).

Więcej...

Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA

W dniu 01 czerwca 2012 r. w Gliwicach odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA.

Więcej...

Nowelizacja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów

W dniu 23 marca br. odbyło się spotkanie Zespołu Redakcyjnego prowadzącego prace nad nowelizacją Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET).

Więcej...

Nasze produkty

Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT-11 - NOWOŚĆ!
Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Więcej...
Zabezpieczenie antykradzieżowe transformatorów typ ZAT
System służący do ochrony przed kradzieżą urządzeń zainstalowanych na dużym terytorium i podłączonych do sieci elektrycznej niskiego napięcia.

...

Więcej...
Układ do diagnostyki transformatora typ UDT-2
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Więcej...
Miernik niejednoczesności działania styków wyłącznika typ MND-26
Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Więcej...
Moduł zasilający
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Więcej...
System hydrocal 1003
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Więcej...

Polecamy

  • Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012

    Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012Miło jest nam poinformować, iż została opracowana i wydana nowa wersja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET) 2012.